About Us

About 168

About 168 บริษัททำความสะอาด “168 คลีนนิ่ง เซอร์วิสเซส” ก่อตั้งเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561 ตามแนวคิดการขยายบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลไปยังบ้าน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ควบคุมการให้บริการแบบครบวงจร โดยทีมผู้บริหารและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ด้านงานบริการมากว่า 10 ปี รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าบริ้การทำความสะอาดของเรามีมาตรฐาน เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด และพนักงานของ 168 ทุกคนได้รับการฝึกอบรมด้านการทำความสะอาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตลอด 24 ชั่วโมงของคุณจะได้รับความปลอดภัยในสุขภาพด้วยกระบวนการการทำความสะอาดมาตรฐานโรงพยาบาลและเทคโนโลยีสมัยใหม่นำเข้าจากต่างประเทศ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Company’s Vision

“MAKE YOUR PLACE MORE LIVABLE : ทำให้ทุกสถานที่สำคัญของคุณน่าอยู่ยิ่งขึ้น” บ้าน อาคาร สำนักงาน หรือสถานประกอบการของท่าน คือ สิ่งที่ท่านภาคภูมิใจ ภาพลักษณ์และสุขภาวะที่ดี เป็นส่วนสำคัญขององค์กร การตัดสินใจที่จะมอบความไว้วางใจให้ผู้มาดูแลความสะอาดให้นั้น ท่านต้องมั่นใจว่า ไว้วางใจได้ ว่าจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและไม่สร้างความยากลำบากให้กับท่าน